vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Bewindvoering Holland richt zich op het Beschermingsbewind,  Curatele en Mentorschap.
Dit zijn beschermingsmaatregelen die worden uitgesproken door de Kantonrechter.

  • Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt uitgesproken voor volwassenen die niet in staat zijn hun eigen vermogen te beheren.
  • Mentorschap is een maatregel voor mensen die hun zorginhoudelijke zaken niet zelf kunnen behartigen.
  • Curatele is een zwaardere maatregel dan Beschermingsbewind plus Mentorschap. Want hierbij kunnen bijvoorbeeld verplichtingen die de curandus is aangegaan worden vernietigd door de curator.

Naast boventaande doen we ook Inkomstenbeheer voor mensen die hulp willen bij hun financiële zaken, er wordt bij inkomstenbeheer een overeenkomst gesloten met de cliënt.

Bewindvoering Holland is lid van de Branchevereniging Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Onze administratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.