Wie zijn wij?

Bewindvoering Holland richt zich op het Beschermingsbewind,  Curatele en Mentorschap.
Dit zijn beschermingsmaatregelen die worden uitgesproken door de Kantonrechter.

  • Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt uitgesproken voor volwassenen die niet in staat zijn hun eigen vermogen te beheren.
  • Mentorschap is een maatregel voor mensen die hun zorginhoudelijke zaken niet zelf kunnen behartigen.
  • Curatele is een zwaardere maatregel dan Beschermingsbewind plus Mentorschap. Want hierbij kunnen bijvoorbeeld verplichtingen die de curandus is aangegaan worden vernietigd door de curator.

Naast boventaande doen we ook Inkomstenbeheer voor mensen die hulp willen bij hun financiële zaken, er wordt bij inkomstenbeheer een overeenkomst gesloten met de cliënt.

Bewindvoering Holland is lid van de Branchevereniging Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Onze administratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.